Pro investory

Jméno společnosti

Natland rezidenční investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sídlo společnosti

Rohanské nábřeží 671/15
Praha 8 – Karlín
PSČ 186 00

ID datové schránky: 89j3vhg

IČO a spisová značka

IČO 24130249
DIČ CZ24130249
Spisová značka
B 17277 vedená u Městského soudu v Praze